Skip to content

Àmbits de Treball

DANSALUT® som una entitat que té la dansa i el moviment com eix central de la seva missió, executant activitats i projectes en els àmbits terapèutic, artístic, social, pedagògic i formatiu.

Àmbit Social i Comunitari

Treball dirigit a persones i/o col·lectius en risc social potenciant el seu propi coneixement per mitjà de la dansa i el moviment, facilitant així el reconeixement de la seva integritat com individu i la vinculació amb la comunitat i la societat.

El nostre segell: Dansa Social. El concepte de Dansa com eina vehicular. La dansa és el fil conductor i l’excusa de l’individu amb tot el que l’envolta, amb la societat; passant de l’individu al grup i del grup a la societat. És un recurs integral per a treballar diferents aspectes socials i personals.

Objectius

 • Promoure la interacció.
 • Potenciar i desenvolupar les capacitats, competències i recursos.
 • Oferir un espai per establir connexions de comunicació, treballant la globalitat de la persona.
 • Empatitzar i aprendre a confiar en un mateix i en l’altre.
Projectes destacats

Es treballa el valor del grup, la tolerància i la superació individual. Essent la base: el cos, la dansa, el moviment i la co-creació entre tots els participants. Sessions intensives diàries, setmanals i mensuals acabant amb una posada escènica en format espectacle.

Veure Vídeo

Premi finalista DANSACAT 2009 en Dansa i Societat per al projecte “Dansa com a eina de reinserció social”

Veure Vídeo

Dansa al Centre Penitenciari de Quatre Camins

Reportatge pel Programa Nydia de TV3

Projecte LIC a l’escola els Convents de Martorell
Interelacionar les diferents cultures de les mares de l’AFA a través de sessions setmanals involucrant a l’escola, mares i fills/es. La dansa, el moviment i la llengua catalana són el vehicle comunicatiu. Aquest projecte es duu a terme durant 4 anys amb la finalitat d’autogestió, tal com s’està fent actualment.

Acompanyament al Projecte Crenco: crèixer-envellir-compartir
Amb Espai Teatre es treballa amb interelació a través de la dansa amb adolescents i gent gran del municipi de Cornellà de Llobregat. Sessions puntuals amb una durada trimestral i presentació performativa.

Acompanyament artístic-comunitari de l’Antic Teatre
Amb el grup artístic-comunitari sota la direcció de Marta Galán Sala. Sessions setmanals al llarg de 12 mesos, amb antiguitat de 10 anys. La finalitat anual és una peça escènica amb les/els participants d’edats entre 60 i 90 anys.

Projecte EEE – escoles d’educació especial-
Sessions puntuals on alumnes i mestres participen d’un espai normalitzat on es potencia el moviment com activitat física des de les capacitats motrius, les perceptives, les cognitives de l’alumnat. Es duu a terme a la mateixa escola, a l’Espai Dansalut o al centre que ho proposa.

Àmbit Formatiu i Pedagògic

Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes educatives en les què la dansa i el moviment son l’eix vertebrador.

El nostre segell: Són els principis i valors pedagògics que guien la nostra pràctica educativa. Per una part considerant la dansa com a primer llenguatge i el cos, el primer mitjà d’expressió de què disposa l’infant per comunicar-se i relacionar-se. I per altra, considerant la dansa com a eina que aposta per la inclusió en l’educació i l’experiència de vida.

Objectius

 • Motivar les persones (infants, joves, adults, …) pel món de la dansa.
 • Promoure entre les persones el coneixement i el gaudi del llenguatge gestual i del moviment.
Projectes destacats

Crear i dansar tot descobrint ritmes i moviments nous acompanyats de materials i música. Programa de dansa creativa + tècnica de contemporani, clàssic i contact. Programa d’intercanvi europeu.

Desenvolupat a l’Espai Dansalut i a Escoles d’Infantil i Primària (Fructuós Gelabert, Escola Casas, L’Univers, La Flor de Maig, Teatre del Cercle, entre d’altres).

Treball ergonòmic de la postura a partir de l’auto-coneixement i la percepció músculesquelètica, alliberant tensions i potenciant la creativitat. Aprendrem a fer el màxim moviment amb el mínim esforç.

Proposta de creació a partir del treball al llarg d’un any escolar amb una periodicitat de sessions setmanals per a alumnat de diverses edats i condicions assistents a l’Espai Dansalut. La metodología, la posada en escena i l’imaginari genera un peça per a tots els públics aprofitant la qualitat dels llenguatges artístics contemporanis. S’usen les eines pròpies de la dansa per explicar una història sense renunciar al seu caràcter innovador i d’experimentació. Està pensat per a la intervenció invasiva en un espai no convencional de dansa on el destinatari diana sigui un públic divers.

Pre-Diàlegs de dansa A. 2010. Plaça Lesseps/Torrent de l’Olla
Presentació de la metodologia de treball en dansa creativa de Dansalut.

Pre-Diàlegs de dansa B. 2011. Plaça del Sol
Presentació de la metodologia de treball amb materials diversos i en dansa creativa de Dansalut.

Diàlegs de Dansa 2011. Plaça Lesseps-Biblioteca Jaume Fuster
Resultat d’un procés on participen totes les generacions femenines d’una vida. Es presenta una creació artística fruit de la vivència, la relació i la comunicació entre àvies, adultes, joves, i infants, a partir del moviment conjunt i del ballar juntes.

Invasió Escènica I. Cos i abstracció per al CCCB. PYR 2012
El punt i la ratlla són marca de partida de qualsevol acció. S’elaboren frases coreogràfiques partint del moviment de cada integrant del grup. L’eix conceptual el marca l’abstracte aunat posteriorment al ritme musical creat pels infants de Trémolo-Bcn.

Veure Vídeo

Coses de Casa II. 2014. Plaça del Diamant
Els/les ballarins/es han experimentat amb la noció de la roba com a segona pell, roba de casa, del seu propi imaginari diari. Com a partir d’aquí allò proper es converteix en un company de dansa, en una segona pell.

Veure Vídeo

Paper. 2015. Plaça de les Dones
“Quan la dansa i el paper s’uneixen, fan que estiguis enganxat a l’objecte, és com si al món només hi haguessin dues persones/objectes: tu i el paper. Llavors ets capaç de fer el que vulguis amb el teu cos perquè prenguis la decisió que prenguis tu sempre tindràs la raó per mouret.” Frase textual d’una participant de 13 anys al demanar que defineixi el que SENT quan BALLA.

Els Petits Cupidos muntatge a l’Auditori de Barcelona

Dansant l’home vitruvià. 2016
Presentació d’una peça basada en l’ESPAI com a concepte personal, kinesfèric i extern. Partint de la dansa creativa, el contemporani, el clàssic i el contact.

Show case a DANSALUT
Dansar darrera l’aparador. Petita peça dansada on amb tinta del llibre de Ramon Llull Amic-Amat es dibuixa el moviment sobre els cossos al so d’El Madrigal d’Enric Granados.

Dansant l’home vitruvià. Intercanvi internacional amb Corpo Parla de Martha Raquel Herrera de Milano, Itàlia
Settimana della danzaterapia di Milano. Amb l’equip BCNMILANO es gestiona contemporàniament el procés, tant de la creació, com del muntatge. A més a més de crear xarxes d’intercanvi cultural es genera feedback amb els/les participants. Els infants de Dansalut conviuen a les cases del infants de Milano.

Mar-Mare-Mer. 2017. Mar contaminat a la Plaça Virreina. Mar net Show-case a comerços del carrer Sant Marc
Intercanvi dels infants de CorpoParla de Milano a Barcelona, amb els infants de Dansalut de Barcelona, a Barcelona. Treballem la noció més àmplia del mar. El símbol sòlid-platònic de l’aigua ens dóna un punt de partida en les coordenades formant un mar teixit en l’actualitat d’avui. Som un mar de gent que vivim en el planeta terra, ens aprofitem del que ens dóna i a vegades prenem més que no pas, retornem.

Veure Vídeo

Invasió Escènica II. 2018. Plaça John Lennon
Invasió d’espai amb sessió a peu de carrer. Partint de les marxes de defensa de música clàssica com a eix de moviment escènica amb grup gran, seguirem els tempos de les marxes imperials de Prokofiev, Mozart i Wagner. Interaccionen els infants de Dansa Creativa de l’Escola l’Univers + de l’Espai Dansalut on sorprendrem als vianants i sumarem als que vulguin participar, essent el públic part activa de la invasió.

Veure Vídeo

Participació plàstica al Mur de les Creacions en Dansa de l’APDC al CCCB

Cossoc.2019. Espai Dansalut
Partint de la pregunta llençada al grup de mitjanes de DANSALUT de: Com balla el nostre cos? Sorgeix una explicació física de totes aquelles parts que es belluguen dins nostre amb o sense consciència. El moviment innat, el moviment que no controlem, el moviment que no notem. El batec del cor és la base rítmica. Observem el transpost de l’oxígen dels glòbuls vermells i el desplaçament dels leucòcits pels teixits, el moviment articular ens mostrarà la personalitat interpretativa. I la inspiració i l’expiració l’inici i el tancament d’aquesta investigació corporal convertida en peça.

Veure Vídeo

Covid 19 a l’any 20. 2020
Què compartim totes les persones però cadascuna a casa seva? I què és allò que duem a terme en la intimitat tant si estem confinades com si no? On passem les nostres hores, molts moments, fins i tot de pensament?… Des de DANSALUT es llança aquesta idea a les persones que en algun moment han estat o estan vinculades amb el projecte. On acaba el moviment d’una comença el moviment de l’altra. El moviment està en nosaltres. La dansa és el nostre mitjà d’expressió natural i no te fi.

Veure Vídeo

Work in Progess sobre la performance al voltant del “Viatge al Fons del Mar”. 2021. Auditori Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona
Perfomance partint dels elements del Viatge al Fons del Mar. La idea final és deconstruir el construït creant una peça nova, amb gent jove que dóna la volta al creat. Aquesta creació es genera partint de l’imaginari dels infants i joves de l’Espai Dansalut. La peça es complementa amb el dibuix creatiu-tira còmica de la mà de Sílvia Sartorio i el grup d’infants de la Bibliothèque des Riches Claires de Bruxelles. Sumat a la música, d’en Xavi Pinyol i el seu tible, creada adhoc per a la peça.

Veure Vídeo

Es genera un espai íntim on relacionar-se des d’una nova qualitat física. La dansa i el moviment són el motor de la sessió. Mitjançant materials sensorials i perceptius s’acompanya a l’infant i a l’adult referent. Desenvolupat a l’Espai Dansalut, a Espais Familiars 0-3, a Biblioteques, a Centres de Creació, a AFA d’escoles...

A partir d’estiraments suaus, de flexibilització lenta, de manipulacions per parelles, d’exercicis de contacte, de pes, de velocitat i de flux de moviment, expressarem i comunicarem tenint com a punt de mira la relació entre l’adult referent i l’infant, tot descobrint i coneixent les possibilitats del propi cos. Desenvolupat a l’Espai Dansalut, a Espais Familiars 0-3, a Biblioteques, a
Centres de Creació, a AFA d’escoles…

Veure Vídeo

Procés d’ensenyament-aprenentatge introduïnt la dansa en centres escolars, formant a mestres i a alumnes per poder gaudir d’un espectacle de dansa.

El projecte naix al 2003 conjuntament amb el CCívic la Barceloneta, de la mà de Llaura Llamazares i de Gemma Palet. Es realitza ininterrompudament fins al 2012. Han participat escoles de la ciutat de Barcelona, del districte de Ciutat Vella i del barri de la Barceloneta. 41 intervencions a p3, p4 i p5. Han passat uns 3.000 infants pel projecte, format a 369 mestres, contractat a 40 espectacles de dansa per a públic infanti i/o familiar i executat 80 tallers.

Formació basada en la dansa i el llenguatge del cos a l’educació. Es treballa a partir de les competències curriculars de percebre i d’explorar, d’expressió, d’interpretació i creació i de societat i cultura. L’objectiu principal és dotar d’eines i recursos per a la pràctica diària de cada participant.

Formació metodologia Dansalut: Espai Dansalut, d’altres centres formatius, universitats d’estiu, …
Estructura de 6 sessions pràctico-teòriques fent un camí des de la teoria, definició i elements de dansa creativa, passant per la psicologia evolutiva, la consciència corporal, el grup, l’individu i la importància del joc. Sumat a les propostes d’activitat física de dansa i moviment.

Formació a mida: Escola de les Aigües. Eòlia. TransDansa

Veure Vídeo TRANSDANSA

Sessions pràctiques i teòriques per a futurs professionals, estudiants de cicles formatius de grau mig i superior. L’objectiu principal és oferir una visió de la dansa on puguin adquirir instruments conceptuals i metodològics en relació al llenguatge del cos, i que estableixin connexions amb les competències curriculars de l’assignatura.

Cicles formatius d’Integració Social i branca Sòcio-Comunitària
Teoria aplicada a les activitats currículars en l’assignatura d’Atenció i Suport Psicosocial.

Cicles formatius d’Infantil
Estructura dividida en Escola Bressol i Parvulari. La dansa i el llenguatge del cos, es divideix en cinc apartats inclosos en les competències curriculars de la formació.

 • Com treballar la Intel.ligència Emocional a través de la dansa
 • Mindfulness i moviment 
 • Neurociència: Activació corporal com a recurs contra la depressió
 • Ús o abús de les pantalles en Infants i/o Adolescents
 • Claus de l’educació de l’esforç
 • Acompanyament emocional a nens/es i adolescents en època de COVID19
 • Estratègies per cuidar-nos emocionalment 
 • Prevenció de l’abús sexual en menors: què podem fer els educadors?
 • Sexualitat i afectivitat      
 • Educació en valors
 • Autoritat i Límits 
 • Aplicació de la dansa amb dones víctimes de violència de génere/masclista
 • Dance Movement Therapy a equips de Primera Línia. – Serveis Socials, Atenció Primària ICS, … –
 • Envelliment actiu
 • El llenguatge del cos en la població infantil, eines per a millorar l’abordatge social
 • Taller pràctico-teóric tenint com eix motor la vivència-experiència de moviment
 • Ergonomia i consciència corporal, hàbits de postura en l’àmbit laboral

Publicacions

Capítol 16: Conciencia corporal, salud y movimiento. Bienestar físico basado en la conciencia corporal y el reconocimiento postural.

COL·LECIONS: Graó Educación
EAN: 978-84-18058-89-9

+ info

Àmbit Terapèutic i Psicoterapèutic

Dansar des de la salut, com a eina de prevenció i acompanyament per a millorar la qualitat de vida de les persones.

El nostre segell: La Dance Movement Therapy, és sumatòria i complementària al treball terapèutic interdisciplinari. Contemplem la persona en la seva totalitat cos-ment, en l’entorn i en la societat.

Objectius

 • Desenvolupar la capacitat d’escolta sobre un mateix i els altres.
 • Promoure el coneixement d’un mateix a partir de la música, la dansa i el joc.
 • Oferir un espai per atendre el cos, promoure l’autocuració i la possibilitat de potenciar una mirada positiva cap a ell.
 • Desenvolupar la capacitat d’enfrontar-se als reptes, pors i distingir limitacions reals a les imaginades.
 • Potenciar les competències i recursos de moviment per integrar-los en la vida quotidiana a partir d’una actitud positiva en relació al cos i la dansa.
Projectes destacats

El moviment forma part en el procés de la sessió verbal. Amb la DMT es detecta com queda d’afectat el cos –soma– per tot el pes mental –psique– i a la inversa. Es cerquen aplicacions en pro i en benefici per a víctimes de maltractaments, dones privades de llibertat d’expressió, sent la dansa el catalitzador corporal de les emocions sorgides.
Actualment es duu a terme amb grups de Serveis Socials, Ajuntament de Barcelona, …

Premi DANSACAT 2012 en Dansa i Societat per al projecte “Dansateràpia amb víctimes de violència de gènere”

Veure Vídeo

Reconeixement Bones Pràctiques Socials 2018 de l’Ajuntament de Barcelona

La dansa i la DMT en els grups d’homes funciona amb objectius preestablerts, pactats i concretats per a cada sessió. Van des de com abordar el seu propi cos, el seu moviment, com canalitzar i sublimar, i sobre tot empatitzar posant-se al lloc d’altri.

Veure Vídeo

Dansa, moviment i reconeixement corporal acompanyen les sessions pensades per recuperar energia, força i vitalitat. Les activitats es centren en ells/es mateixos/es restablint així la pròpia cura de vegades postergada. Actualment es duu a terme amb grups d’entitats privades i/o públiques, d’atenció primària, Biblioteques, Ajuntament de Barcelona, …

Veure Vídeo

Mitjançant sessions individuals o grupals amb infants, adolescents o adults. Trastorns o acompanyament en les diferents etapes evolutives: infància, adolescència, joventut, edat adulta que necessitin superar algun tipus de dificultat emocional, psicològica o física com per exemple trastorns mentals, sensorials, emocionals o motrius.

Àmbit Artístic i Creatiu

Crear, promoure, i/o gestionar projectes artístics incentivant la creació de nous públics de dansa, ja sigui com espectadors, ballarins o prosumidors.

El nostre segell: Espectacles interactius de dansa en els quals la participació activa i en escena del públic és un element imprescindible.

Projectes destacats

Les ballarines amb les seves maletes es disposen a fer un viatge al fons del mar. Les acompanyaran tot el públic, esdevenint infants i adults els veritables ballarins de l’espectacle. El fil argumental és una petita història on s’aniran oferint diferents objectes que, amb el suport de músiques variades, donaran lloc a propostes de moviment i de dansa per a tots.

X Encuentro Intercultural en la Amazonia "Arte y Agua para Vivir 2009"
Viatge al Fons del Mar

Taller al voltant de l’espectacle Viatge al Fons del Mar
Activitat interactiva de dansa que pretén generar un espai lúdic on els/les espectadors/es poden participar de la creació artística, on el públic interactua amb les ballarines sentint-se part protagonista del taller.

Performance al voltant del Viatge al fons del Mar
Una perfomance partint dels elements del Viatge al Fons del Mar, tant del llibre presentat al 2014 com de l’espectacle estrenat al 2008. La idea final és deconstruir el construït creant una peça nova, amb gent jove que dóna la volta al creat. Aquesta creació es genera a partir de l’imaginari dels infants i joves de les sessions de dansa a l’Espai Dansalut de Barcelona. La peça es complementa amb el dibuix creatiu-tira còmica del grup d’infants de la Bibliothèque des Riches Claires de Bruxelles. I la música creada adhoc per a la peça, per a ser interpretada amb veu i tible.

Un paquet gran, un regal o només una caixa de cartró? Dins de la caixa hi ha una nena, sola i el seu univers imaginari. La nena aconsegueix anar més enllà del seu propi univers i descobreix el vent que l’ensenya a comunicar-se, a compartir les riqueses del seu petit univers i a descobrir-ne molts més.

Sorpreses amb tu!!! és un espectacle per a tots els públics i un espectacle interactiu de dansa, volem donar valor a la inclusió sensorial, visual, olfactiva i gustativa, tot relacionant la part acústica i sonora de l’espectacle amb la part olfactiva de les escenes. El que volem aconseguir amb aquesta experiència, és que el públic que assisteix a l’espectacle, pugui emprar tots els seus sentits, a través de la pròpia memòria sensoperceptiva. El plus que ens dóna aquest fet, és la relació inconscient i automàtica a través dels sentits amb vivències personals, per tant no només estàs veient l’espectacle també el sents.

Vídeo vent espectacle Sorpreses amb tu!!!
Sorpreses Amb tu!!

Taller al voltant de l’espectacle Sorpreses amb tu!!!
Activitat interactiva de dansa que pretén generar un espai lúdic on el públic participa de la instal·lació artística acompanyat de les ballarines, sentint-se així protagonista del taller.

El Petit Teatre

Edat recomanada 0-99 anys

En “El Petit Teatre” es treballa a través de la Música per a escoltar-la, percebre els sons, les estructures i les dinàmiques que la formen. I a través del Cos en relació al Moviment, les aptituds corporals, danses, gestos, accions que són el resultat de sentir-se atret per la música, deixar-se seduir per ella, experimentar vivències, compartir experiències i expressar sensacions.

La maleta del viatge de les algues i els peixets
Des d’una maleta en la que no sabem que hi ha, se’ns ofereix la possibilitat de fer un viatge pel mar. Els acompanyants d’aquest viatge son tot el públic, esdevenint infants i adults els veritables ballarins de la història que, amb el suport de músiques variades, donarà lloc a propostes de moviment i de dansa per a tots. T’esperem per salpar!!!

El jardí dansat
A partir de material sensorial, s’entrarà en el món de les plantes, les flors i els insectes. Ballarem i ens mourem al seu ritme, el ritme de l’aire quan mou les fulles de les flors, les aletes de les marietes…
Vine i t’ho passaràs súper bé!!!

Els núvols i els estels
En aquest cel màgic hi viuen estrelletes molt i molt petitones a dins de núvols tous i suaus. Per cert, quin gust tenen els núvols? MMMM què bons… Els estels, els astres, els núvols, la pluja, el sol i la lluna juguen i riuen i, s’ho passen sempre molt bé ballant i cantant.
Què et sembla! T’hi apuntes?

Els sons de la ciutat
Obrim la porta de casa, sortim al carrer i mireu quants sons que escoltem, …
Els pitos dels cotxes, les botzines dels camions, el ring-ring de les bicicletes, els sons dels semàfors quan canvien, una gavina que saluda a un colom, … És fantàstic viure a una ciutat! Vine a experimentar-ho!!!!

(Biblioteca Sant-Gervasi Joan Maragall)

Els animalons de granja ballen!
Hi havia una vegada una granja. Quan sortia el sol els animalons de la granja es deien: Bon dia!!!! Cada cop la granja tenia més alegria. Quan estaven tots desperts feien cas a la granjera, que era molt divertida, perquè ho feia tot seguint el ritme de la música i ballant per tot arreu.
No t’ho pots perdre!!!

Els ocellets del bosc
A veure que surt d’aquí: Branques d’arbre. Oh!! Toquem-les.
I això: Pi, pinassa de bosc, escorça d’arbres. Oh!! Olorem, olorem, …
Entrem a través dels sentits al bosc encantat, frondós, on a les copes dels seus arbres hi habiten nius de milers i milers d’ocellets amb plomes de moooolts colors. Vine a veure-ho!

Moixaines i jocs dansats

Edat recomanada 0-3 anys + adult referent

Entenem que ballar i dansar és compartir l’instant, descobrir i descobrir-se. Com diu Jacqueline Robinson és bo que l’infant comenci a dansar des de les primeres edats perquè aquesta és una activitat que li és natural: l’infant, des del naixement, juga amb el seu cos.
El concepte dels tallers estan basats en la potenciació de l’educació dels sentits -especialment el kinestèsic- la creativitat i la iniciativa de l’infant (no està basat ni en l’execució de moviments, ni en punts de tècnica de dansa ni de coreografia).

La natura
Entrem dins d’un món auditiu meravellós deixant-nos envoltar pels sons i els moviments suaus de la natura i tots nosaltres els puguem acompanyar tot dansant amb els nostres infants.

Les moixaines
Carícies de la mare, mims amb amor, cançons de bressol d’arreu del món, balls manetes i massatges en format taller. Per a poder gaudir d’un moment entranyable amb el teu infant.

Anem a passeig
Quin dia tant bonic!! Quin sol que fa!!! Preparem-nos per passejar!!! A partir dels rituals quotidians comencem i acabem un dia de passeig original on ens trobarem amb altres nens i nenes i sobretot ens divertirem fent d’allò diari quelcom molt especial!!

Dansa de les aigües
La remor de les ones del mar, l’aigua fresca del riu, la pluja com cau i com ens mulla. A través de la imaginació, connectarem amb aquestes sensacions, les dansarem i com una bombolla de sabó les farem volar i voltar, voltar i volar. Tots junts viurem experiències úniques!!

Publicacions

Un conte per a fer ballar els més petits apropant-los al món marí. Inclou un enllaç web cap a una guia didàctica per a pares, mares, mestres, docents, tècniques i monitores.

ISBN9788415526308. Editorial Els Llums

Col·laboracions artístiques

Muntatge de la coreografia de dansa creativa pel Dia Internacional de la Dansa: DID2012 i DID2013, amb infants i adultes dels grups de DANSALUT.

Vídeo DID2012
Vídeo DID2012
Vídeo DID2013
Vídeo DID2013

Cocreació de Montserrat Iranzo i Domingo i Gerard Palet i Tort, de la coreografia pel DID2014. Guanyadora/or del concurs-convocatòria homenatge a Joan Serra.
Els infants i adultes dels grups de DANSALUT participen en l’acció.

Vídeo DID2014
Vídeo DID2014

Acompanyament coreogràfic en les presentacions de les seves obres literàries des del 2014 fins a l’actualitat.

VideoDansa difusió de les residències amb poetes, pintors, escriptors, músics, ... a la Casa de l’Artista en Terres de Cruïlla.

Veure Vídeo

Participació del documental «Dibuixant la Crisi» de Carla Rodríguez Casellas a partir del minut 3,38.

Veure Vídeo

Gestió i/o Producció artística

Intercedir entre la creació i el consum final

Work in Progress
La veu secreta dels ocells