Dansalut

 

 

 

Qui som

Profesionals en moviment

Projectes personalitzats

Prestigi en moviment

Galeria fotogràficaContacte

 

   
prestigi

 

Prestigi en moviment

 

Projectes en moviment. Totes les Àrees

 

 

Àrea Artística

Espectacles infantils


- “Viatge al fons del mar”

spaceEspectacle interactiu de dansa on es crea un espai lúdic on poder estar amb el nostre infant a partir d’una creació artística essent els espectadors els intèrprets.


- “El Capità Pernil”

spaceEspectacle interactiu. Conte dansat on els infants són els intèrprets.

 

Àrea Formativa

Estudiants i Formació continuada

- ”El llenguatge del cos i de la dansa tant en l’educació formal com no formal”

spaceCurs on s’ofereix als profesionals de l’educació una visió àmplia de l’expressió corporal i la dansa per poder aplicar en el seu treball quotidià.

- “El llenguatge corporal en la formació del titellaire professional”

spaceValorar el cos del/a titellaire com a eina bàsica de treball, potenciant els 3 aspectes corporals bàsics (flexibilitat, força i coordinació), la postura, la respiració i el to muscular.

- “Llenguatge corporal i titelles per a educadors”

spaceCurs on es relacionar el llenguatge simbòlic del cos amb el llenguatge simbòlic dels titelles per tal de donar eines i recursos als docents per aplicar-los en la seva tasca professional.

 

Empreses

- “Sessions de Dansateràpia per a grups de professionals”

spaceSessions de moviment per a treballar la cohesió grupal dins l’àmbit empresarial.

 

Conferència + Sessió

- “La relació pares i fills a través del moviment”

spaceXerrada formativa per transmetre la importància del moviment en el desenvolupament del llenguatge en l’infant ( especialment no-verbal i pre-verbal ).
spaceS’adreça a pares i mares d’infants de 0 a 3 anys

 

Sessió

- “Ballem amb els nostres infants”

spaceSessió pràctica per oferir un espai on l’expressió corporal i la dansa estableixin connexions de comunicació entre infant i adult referent a partir del moviment i del llenguatge del cos.
spaceS’adreça a infants de 0 a 3 anys i un adult referent.

 

Àrea d'Investigació

- “Estudis de moviment en població”

spaceProjectes d’investigació en l’àmbit de la dansa.


Àrea Pedagògica

Infància

- “Dansa: moviment i comunicació”

spaceTaller de 4 sessions, on es potencia l’educació dels sentits, la creativitat i la iniciativa de l’infant.
spaceDirigit a nens/es de 8 a 36 mesos acompanyats d’un adult referent.

- “El Petit Teatre”

spaceTaller de 6 sessions on s’ofereix un espai on l’expressió corporal i la dansa ajuda a establir connexions de comunicació entre infant i adult referent a partir del moviment i del llenguatge del cos.

- “Joc i moviment”

spaceActivitat anual, per a crear i jugar: ens expressem i comuniquem amb el cos, descobrint-ne les possibilitats.
spaceDirigit a infants de 3 a 6 anys.

- “Dansa a les escoles”

spaceProposta educativa que promou la globalitat entre les diferents àrees del currículum escolar per mitjà d’un espectacle i un taller de dansa amb un treball previ i un treball posterior a l’escola.

 

Educació Especial

- “Relacions entre mestres i alumnes amb necessitats educatives especial”

spaceActivitat de treball de la relació mestre - alumne a partir de l’estimulació sensorial dels infants d’educació especial.


Àrea Social

- “Dansateràpia en l’àmbit social”


spaceEs treballa a partir de la TERÀPIA PEL MOVIMENT I LA DANSA; promovent la interacció i afavorint l’auto-coneixement a partir de la dinàmica del grup.

- “Moviment per a la cohesió social”

spaceActivitat on es crea un espai per a les membres del grup ; per a expressar, dialogar, conèixer-se, comunicar-se, intercanviar idees, opinions nostres i de l’entorn on vivim a través del moviment.

- “Dansa social”

spaceProjecte on el procés de treball grupal és el mitjà i l’objectiu. On es participa en una mostra a partir de la creació pròpia d’un espectacle.

 

 
Ens movem a la teva mida
logo